Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. obligacji na okaziciela serii I/2014 Spółki (Raport: 36/2014) 25 / 9 / 2014

Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. obligacji na okaziciela serii I/2014 Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2014 r.
otrzymał Uchwałę Nr 196/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 25 września 2014 r., na mocy której Zarząd BondSpot
S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A.
36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2014 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej
wartości nominalnej 36.000.000 zł (trzydzieści sześć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000
zł (jeden tysiąc złotych).