Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Częściowy wykup obligacji serii I/2017 (Raport 34/2018) 30 / 7 / 2018

Temat: Częściowy wykup obligacji serii I/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje że w dniu 30 lipca 2018 roku Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, kod ISIN PLCMP 0000066 wyemitowanych w łącznej liczbie 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) sztuk (dalej: „Obligacje”). Wykup nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 250,00 (dwustu pięćdziesięciu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty 9.000.000,00 (dziewięciu milionów) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed wykupem wynosiła 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych a obecnie wynosi 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 10 warunków emisji Obligacji i w terminie w nich wskazanym w warunkach oraz zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.