Zakup akcji Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 34/2010) 21 / 10 / 2010

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od AMPLICO PTE S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przez AMPLICO OFE zarządzanym przez AMPLICO PTE S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 13 października, akcji Spółki przez AMPLICO OFE. Bezpośrednio przed nabyciem akcji AMPLICO OFE posiadał 459 577 akcji Spółki, co stanowiło 9,68% kapitału zakładowego oraz uprawniało do 459 577 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 9,68% ogółu głosów na WZA Spółki. Aktualnie AMPLICO OFE posiada 688 197 akcji Spółki, co stanowi 14,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 688 197 głosów na WZA Spółki, co stanowi 14,49% ogółu głosów na WZA Spółki. Według informacji przekazanych przez AMPLICO PTE S.A. inwestycja ta stanowi lokatę o charakterze portfelowym i w perspektywie 12 miesięcy AMPLICO OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki w

zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej AMPLICO OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. AMPLICO OFE nie wyklucza też zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu ich wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close