Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 34/2010) 21 / 10 / 2010

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od AMPLICO PTE S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przez AMPLICO OFE zarządzanym przez AMPLICO PTE S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 13 października, akcji Spółki przez AMPLICO OFE. Bezpośrednio przed nabyciem akcji AMPLICO OFE posiadał 459 577 akcji Spółki, co stanowiło 9,68% kapitału zakładowego oraz uprawniało do 459 577 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 9,68% ogółu głosów na WZA Spółki. Aktualnie AMPLICO OFE posiada 688 197 akcji Spółki, co stanowi 14,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 688 197 głosów na WZA Spółki, co stanowi 14,49% ogółu głosów na WZA Spółki. Według informacji przekazanych przez AMPLICO PTE S.A. inwestycja ta stanowi lokatę o charakterze portfelowym i w perspektywie 12 miesięcy AMPLICO OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki w

zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej AMPLICO OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. AMPLICO OFE nie wyklucza też zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu ich wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.