Korekty prospektu emisyjnego (Raport: 43/2005) 20 / 6 / 2005

Temat: Korekty prospektu emisyjnego

Podstawa prawna: Art. 81 ust.1 pkt.1 Ustawy PPO – Informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd COMP SA informuje o następujących zmianach w treści prospektu emisyjnego:

We wstępie do prospektu emisyjnego akcji serii I COMP S.A. dodano następujący tekst:

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym Prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DIF/E/4110/48/48/2005 z dnia 31 maja 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym Prospektem.

W prospekcie emisyjnym akcji serii I COMP S.A. w rozdziale Załączniki, na str. nr 385 błędnie podano, że

Deklarowana liczba akcji powinna być nie mniejsza niż 10 sztuk.

Poprawne brzmienie:

Deklarowana liczba akcji powinna być nie mniejsza niż 100 sztuk

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close