Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Korekty prospektu emisyjnego (Raport: 43/2005) 20 / 6 / 2005

Temat: Korekty prospektu emisyjnego

Podstawa prawna: Art. 81 ust.1 pkt.1 Ustawy PPO – Informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd COMP SA informuje o następujących zmianach w treści prospektu emisyjnego:

We wstępie do prospektu emisyjnego akcji serii I COMP S.A. dodano następujący tekst:

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym Prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DIF/E/4110/48/48/2005 z dnia 31 maja 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym Prospektem.

W prospekcie emisyjnym akcji serii I COMP S.A. w rozdziale Załączniki, na str. nr 385 błędnie podano, że

Deklarowana liczba akcji powinna być nie mniejsza niż 10 sztuk.

Poprawne brzmienie:

Deklarowana liczba akcji powinna być nie mniejsza niż 100 sztuk