Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Aneks do Umowy o współpracy z Prokom Software SA z 10 stycznia 2007 roku (Raport: 61/2007) 18 / 12 / 2007

Temat: Aneks do Umowy o współparcy z Prokom Software SA z dnia 10 stycznia 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkr 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2007 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy o Współpracy z dnia 10 stycznia 2007 roku ( raport bieżący COMP SA 4/2007 z 10 stycznia 2007), zawartej pomiędzy COMP SA i Prokom Software SA.

W wyniku podpisanego Aneksu:

Strony odstąpiły od utworzenia w COMP Safe Suport SA Centrum Kompetencyjnego dla grupy kapitałowej Prokom Software SA w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Strony określiły czas trwania umowy na trzy lata.