Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych (Raport 23/2018) 25 / 6 / 2018

Temat: Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) ustanawiającej maksymalny 5 letni okres przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w spółkach będących jednostkami zainteresowania publicznego, wykonanie zawartej pomiędzy Spółką a Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. o badanie i przeglądy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2016, 2017 i 2018 („Umowa”) i faktem, że w obecnym stanie prawnym jej kontynuowanie nie jest możliwe w zakresie usług przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za następujące okresy: okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku i okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2018, w dniu dzisiejszym po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki i za zgodą Rady Nadzorczej spółki, postanowił rozwiązać za porozumieniem stron przedmiotową umowę w części niewykonanej.
W wykonywaniu Umowy nie wystąpiły przypadki, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757; dalej „Rozporządzenie”).
Spółka nie otrzymała pisma od firmy audytorskiej, o którym mowa w § 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia, a po jego uzyskaniu przekaże go niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close