Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Złożenie zleceń sprzedaży akcji ZUK Elzab S.A. (Raport: 38/2014) 30 / 9 / 2014

Temat: Złożenie zleceń sprzedaży akcji ZUK Elzab S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył zlecenia sprzedaży 783.000 akcji zwykłych na
okaziciela emitowanych przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej „ZUK
ELZAB”) w transakcjach pakietowych po cenie 15,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 11.745.000 złotych. Z
chwilą realizacji zleceń, Spółka wykaże zysk z działalności finansowej. Rozliczenie transakcji pakietowych nastąpi
w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zleceń.