Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podniesienie celów finansowych na 2023 rok zawartych w strategii COMP 2025 Next Generation (Raport 35/2023) 25 / 10 / 2023

Temat: Podniesienie celów finansowych na 2023 rok zawartych w strategii COMP 2025 Next Generation
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) potwierdza, że wzrost zysku EBITDA i wzrost transferu do akcjonariuszy to główne cele finansowe strategii COMP 2025 Next Generation.

Spółka podnosi szacunkowy wynik EBITDA na 2023 r. do poziomu ok 100-105 mln zł (z minimum 95 mln zł). Cele finansowe na kolejne lata wyrażone liczbowo pozostają bez zmian (szacunkowy wynik EBITDA: ok 115 mln zł w 2024 r. oraz ok. 135 mln zł w 2025 r.).

Na zmianę wcześniej podanych przewidywań w 2023 roku wpływa szereg korzystnych dla grupy kapitałowej rozstrzygnięć w obszarach cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa z datą realizacji jeszcze w tym roku. Jednocześnie uwzględniamy przewidywane jednorazowe odpisy i rezerwy związane z planowanym porządkowaniem wszystkich linii produktowych w sektorze Retail zapowiadanym w aktualizacji strategii zawartej w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Spółka potwierdza wysoką generację gotówki jako wynik działań strategicznych, w tym koncentracji na właściwych kierunkach rozwoju oraz inwestycji i nakładów, jakie zostały w tym celu poniesione w poprzednich latach. W konsekwencji, rośnie transfer do akcjonariuszy, którego wartość na jedną akcję więcej niż podwoi się w przyszłym roku od początku realizacji strategii COMP 2025 Next Generation: 3,5 zł na jedną akcję wypłacone w 2022 r., 6,5 zł w obecnym roku i minimum 7,5 zł planowane w przyszłym roku.

Zarząd Comp S.A. wskazuje, że zaprezentowany w niniejszym raporcie bieżącym termin „szacunkowy wynik EBITDA” na poziomie skonsolidowanym nie jest zdefiniowany w obowiązujących standardach rachunkowości i może stanowić Alternatywny Pomiar Wyniku w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415, którego definicję Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 r.