Podsumowanie rozciągniętej w czasie znaczącej umowy (Raport 28/2021) 1 / 7 / 2021

Temat: Podsumowanie rozciągniętej w czasie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Spółka zawarła transakcje sprzedaży 11.577 akcji spółki PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie („PayTel”) za łączną cenę 3.652.962,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 0/100), stanowiących 10,75% kapitału zakładowego PayTel na dzień zawarcia umowy. Po zawarciu umowy i przeniesieniu własności akcji Spółka nie będzie posiadała akcji PayTel.

Zawarcie przedmiotowej transakcji stanowi ostatni etap sprzedaży akcji PayTel z umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Łączna cena sprzedaży 100% akcji PayTel wyniosła 41.106.956,00 (czterdzieści jeden milionów sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 0/100).

Zgodnie z informacjami zawartymi w ostatnim raporcie rocznym (raport 13/2020 i 14/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. negatywny wpływ na przychody Spółki z umowy, o której mowa powyżej miała pandemia SARS-CoV-2 oraz COVID-19, co związane było w szczególności z przesunięciem trzeciego etapu fiskalizacji, obejmującego największą grupę przedsiębiorców nieposiadających terminali płatniczych, poza okres rozliczeniowy transakcji sprzedaży akcji PayTel.

Jednocześnie Spółka przez okres najbliższych dwóch lat będzie dalej współdziałać z PayTel na zasadzie preferowanego partnera (nie na zasadzie wyłączności).

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close