Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Emisja obligacji (Raport: 35/2013) 18 / 11 / 2013

Temat: Emisja obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wyemitowała i zbyła 30 obligacji imiennych
niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda i o cenie emisyjnej równej wartości
nominalnej. Podstawą prawną wyemitowania obligacji jest Art. 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z
późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane przez Spółkę do
finansowania działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji
jest podmiot zależny Spółki, który nabył obligacje w związku z alokacją nadwyżki środków pieniężnych.