Informacja o zawarciu umowy znaczącej przez Emitenta (Raport: 24/2013) 26 / 6 / 2013

Temat: Informacja o zawarciu umowy znaczącej przez Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 r. otrzymał informację, iż BRE Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie zawarł z Emitentem umowy o kredyt, które łącznie z innymi umowami kredytowymi
zawartymi z tym bankiem w okresie 12 miesięcy spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10%
kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów zawartych z BRE Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy
wynosi 38.500.000,00 złotych.
Największa z zawartych umów kredytowych została podpisana przez BRE Bank S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r. i
dotyczy kredytu w rachunku bieżącym z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2014 r., na kwotę 25.000.000,00
złotych, oprocentowanego według zmiennej stawki procentowej, zabezpieczonego wekslem in blanco z
wystawienia Emitenta. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zawiera
specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close