Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 41/2014) 2 / 10 / 2014

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym informuje
on o fakcie zawarcia i wykonania, w dniu 29 września 2014 r. w Warszawie umowy sprzedaży akcji Emitenta
pomiędzy osobą wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta, a Comp S.A. Przedmiotem transakcji była
sprzedaż 36 (trzydzieści sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela emitowanych przez Comp S.A. oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017, w ramach
ogłoszonego przez Comp S.A. powszechnego skupu akcji własnych po cenie jednostkowej 67 zł (sześćdziesiąt
siedem złotych) za akcję.