Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Częściowy wykup obligacji serii I/2015 (Raport 25/2019) 28 / 6 / 2019

Temat: Częściowy wykup obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje że w dniu 28 czerwca 2019 roku
Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015, kod ISIN PLCMP
0000058 wyemitowanych w łącznej liczbie 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) sztuk (dalej: „Obligacje”). Wykup
nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 200,00 (dwustu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty
10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed
wykupem wynosiła 900,00 (dziewięćset) złotych a obecnie wynosi 700,00 (siedemset) złotych. Obowiązkowy
wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 7 Warunków Emisji Obligacji w terminie tam wskazanym i
zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.