Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Oświadczenie akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja w sprawie zgłoszenia kandydatów do rady nadzorczej (Raport 28/2020) 28 / 8 / 2020

Temat: Oświadczenie akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja w sprawie zgłoszenia kandydatów do rady nadzorczej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Jacka Papaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i akcjonariusza spółki, oświadczenie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgłoszenie kandydatów
Mając na uwadze zgłoszenie kandydatów z dnia 19 sierpnia 2020 r. opublikowane przez
Comp S.A. raportem bieżącym nr 22/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podtrzymuje dokonane
zgłoszenie, tj. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 sierpnia
2020 roku, zamierzam zgłosić następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Jacek Papaj,
2/ Grzegorz Należyty,
3/ Włodzimierz Hausner.
Z przyczyn osobistych nie będą mógł jednak podjąć się pełnienia funkcji Przewodniczącego,
w związku z powyższym wskazuję, że Pan Grzegorz Należyty jest kandydatem na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji celem umożliwienia innym
akcjonariuszom zapoznania się z moimi zamiarami.