Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadania akcji Spółki przez AIG Otwarty Fundusz Emerytalny (Raport: 1/2008) 2 / 1 / 2008

Temat: Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadania akcji spółki przez AIG Otwarty Fundusz Emerytalny

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał następującą informację o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez AIG PTE SA. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki z zapisem na rachunkach papierów wartościowych w dniu 28 grudnia 2007 roku. Bezpośrednio przez nabyciem akcji, AIG Otwarty Fundusz Emerytalny nie posiadał akcji Spółki. W wyniku nabycia akcji Spółki, AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 400 000 akcji Spółki, co stanowi 8,42% kapitału zakładowego i analogiczny udział w głosach na WZA.