Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wygaśnięcie umowy na świadczenie usług animatora Emitenta (Raport: 17/2014) 3 / 6 / 2014

Temat: Wygaśnięcie umowy na świadczenie usług animatora Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z par. 89 Regulaminu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02 czerwca 2014 r.
wpłynęła do Spółki informacja o wygaśnięciu umowy z dn. 20 grudnia 2004 r., zawartej pomiędzy Spółką, a
Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, na świadczenie usług animatora emitenta.
Jednocześnie Zarząd Comp S.A. wskazuje, iż Spółka w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dn. 23 maja 2014 r.
informowała o zawarciu w dn. 23 maja 2014 r. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w
Warszawie umowy na pełnienie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
funkcji animatora emitenta. Rozpoczęcie pełnienia funkcji animatora emitenta nastąpiło z dniem 27 maja 2014 r.