Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 38/2013) 28 / 11 / 2013

Temat: Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) APMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty
Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) zwiększył zaangażowanie powyżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce
COMP S.A.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki w dniu 21
listopada 2013 r.
Bezpośrednio przed zamianą udziału OFE posiadał łącznie 570 583 akcji co stanowiło 9,64% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniało do 570 583 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,64% ogółu
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 670 278 akcji, co stanowi 11,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 670 278
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,33% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close