Informacja o ustaleniu marży odsetkowej Obligacji serii I/2017 oraz przyjęciu ostatecznej treści warunków emisji (Raport 27/2017) 14 / 7 / 2017

Temat: Informacja o ustaleniu marży odsetkowej Obligacji serii I/2017 oraz przyjęciu ostatecznej treści warunków emisji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017
z dnia 11 lipca 2017 r. niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r., podjął uchwałę w sprawie ustalenia
wartości marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2017.
W ramach pierwszej emisji w ramach nowego programu ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów)
złotych, emitowanych jest do 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii
I/2017, zdematerializowanych (nie mających formy dokumentu), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc)
złotych każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 36.000.000,00 (trzydziestu
sześciu milionów) złotych, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, oprocentowanych według stopy
procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na
poziomie 3,80 procent w skali roku, o terminach wykupu w dniach 29.07.2018 r., 28.07.2019 r. oraz 28.07.2020 r.
Pozostałe parametry emisji obligacji serii I/2017 zostały określone w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 11 lipca
2017 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close