Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez osobę nadzorującą (Raport: 30/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Zakup akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o zakupie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Jacka Pulwarskiego. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 24 sierpnia 2006 roku została zrealizowana transakcja będąca wynikiem zawartej umowy cywilno-prawnej dotyczącej zakupu 1 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Jacek Pulwarski nie posiadał akcji Spółki.

W wyniku realizacji transakcji zawartej w Warszawie Jacek Pulwarski nabył 1 000 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 0,04% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,04% udział w głosach na WZA Spółki. Akcje zostały kupione po cenie jednostkowej 62 złote za jedną akcję.

Po przeprowadzeniu tej transakcji Jacek Pulwarski posiada 1 000 akcji COMP SA, co stanowi w przybliżeniu 0,04% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,04% udział w głosach na WZA Spółki.