Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (Raport: 11/2005) 28 / 1 / 2005

Temat: Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 28 RO – wybór biegłego rewidenta

Temat: Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 28 RO – wybór biegłego rewidenta

 

Tresc: Zarząd COMP SA informuje, że po zapoznaniu się z informacją Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza COMP SA na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2005 podjęła uchwałę o wskazaniu firmy audytorskiej BDO Polska Sp. z o.o. z Warszawy do zbadania sprawozdań finansowych COMP SA.

BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Postępu 12, 02-676 wpisana jest do Rejestru Krajowej Izby Gospodarczej Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 523. COMP SA współpracuje w zakresie badania sprawozdań finansowych z BDO Polska Sp. z o.o. od 2000 roku. W roku 2005 zgodnie z punktem 42 dobrych praktyk przyjętych przez Spółkę w 2004 roku zmieniony zostanie biegły rewident . Umowa z firmą BDO Polska Sp. z o.o. dotyczy:

* Przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2005 roku;

* Zbadania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania Spółki za rok 2005.

 

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wskazania firmy audytorskiej zgodnie z § 31, ustęp 2 punkt 19 Statutu Spółki

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: BDO Polska Sp. z o.o., Warszawa, 02-676, Postępu 12