Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA (Raport 40/2023) 7 / 12 / 2023

Temat: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), mając na uwadze postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2023 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 r. z tego samego dnia, działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu dzisiejszym postanowił o nabyciu w okresie do dnia 20 grudnia 2023 r., w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji Spółki w łącznej ilości nie większej niż 145.799 akcji (tj. 2,73% ogólnej liczby głosów w Spółce) za cenę 80,00 PLN (osiemdziesiąt złotych) za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę nie większą niż 11.663.920,00 PLN (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).

Pełna treść zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.