Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej (Raport: 53/2012) 21 / 12 / 2012

Temat

Zawiadomienie o transakcji osobymającej dostęp do informacji poufnej

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Roberta Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej o transakcji nabycia akcji Comp S.A.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.