Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku – korekta (Raport: 39_1/2012) 2 / 7 / 2012

Temat

Wykaz Akcjonarius zy pos iadających co najm niej 5% głos ów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Com p S.A. inform uje, że w raporcie 39/2012 z dnia dzis iejs zego błędnie zos tały wyliczone udziały w ogólnej liczbie głosów dla akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Prawidłowa treść raportu poniżej:

„Zarząd Com p S.A. inform uje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku odbyło s ię WZA Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów:

Jacek Papaj – 817 811 głosów, co stanowiło 24,25% głosów na WZA oraz stanowi 13,82% ogólnej liczby głosów; Generali OFE – 450 000 głosów, co stanowiło 13,34% głosów na WZA oraz stanowi 7,60% ogólnej liczby głosów; Amplico OFE – 590 000 głosów, co stanowiło 17,50% głosów na WZA oraz stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów; ING OFE – 400 000 głosów, co stanowiło 11,86% głosów na WZA oraz stanowi 6,76% ogólnej liczby głosów; AEGON OFE – 460 000 głosów, co stanowiło 13,64% głosów na WZA oraz stanowi 7,77% ogólnej liczby głosów; Aviva Investors SFIO Subfundusz Akcyjny – 193 308 głosów, co stanowiło 5,73% głosów na WZA oraz stanowi 3,27% ogólnej liczby głosów;”