Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Złożenie rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 18/2005) 17 / 2 / 2005

Temat: Złożenie rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 30 RO – odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Zarząd COMP SA informuje, że dniu 17 lutego 2005 roku powziął wiadomość o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez jej członka, Pana Jerzego Reya, pełniącego dotychczas w Radzie funkcję Zastępcy Przewodniczącego.