Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par. 6 ksh (Raport: 10/2010) 22 / 2 / 2010

Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par. 6 ksh

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy o rozszerzenie informacji, przekazanej w związku z komunikatem nr 5/2010 z dnia 28 stycznia 2010, udzielił odpowiedzi o treści załączonej do niniejszego komunikatu. Podstawa prawna: art. 428 par. 6 ksh w związku z par 38 ust. 1 punkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: