Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Comp Professional Service (CPS)

Comp S.A. jest organizacją, w której (w ramach Grupy Kapitałowej COMP) zatrudnionych jest ponad 1000 wysokiej klasy ekspertów wyspecjalizowanych w realizacji zaawansowanych projektów z zakresu wirtualizacji, sieci i cyberbezpieczeństwa.

Nasi specjaliści wspierają zarówno własne produkty np. z zakresu kryptografii jak i rozwiązania naszych Partnerów technologicznych. Bardzo dbamy o edukację  i podnoszenie kompetencji naszych specjalistów. Dla projektów realizowanych w oparciu o produkty naszych kluczowych Partnerów jak np. Juniper Networks, Palo Alto Networks, Dell Technologies lub Check Point Software nasi wyselekcjonowani inżynierowie zdobywają certyfikacje na najwyższym poziomie potwierdzające ich wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Wewnętrzna organizacja Comp Professional Services dba o realizacje projektów pozostając w bezpośrednim kontakcie z naszymi Klientami. Dostępne są różne formy współpracy, np.:

Wspólnie z naszym Partnerem technologicznym, na jego zlecenie lub na podstawie bezpośredniej Umowy z Klientem, zespół CPS podejmuje się zaprojektowania i wdrożenia systemu – wirtualizacji, cyberbezpieczeństwa lub projektu sieciowego – z gwarancją realizacji w terminie oraz dotrzymania warunków Umowy wraz z osiągnieciem innych wskaźników, a także stworzeniem dokumentacji projektowej, powykonawczej i eksploatacyjnej.

Nasz Klient lub Partner (producent) współpracuje z dedykowanym na określony, dłuższy czas ekspertem zespołu CPS, któremu powierzone są zadania. Koordynacja prac takiego eksperta jest prowadzona bezpośrednio przez Klienta lub Partnera technologicznego.

Dedykowany ekspert zespołu CPS, który ukierunkowany jest na wsparcie naszego Partnera technologicznego, spełnia jego rygorystyczne wymagania w zakresie doświadczenia i certyfikacji we wskazanej technologii. Ekspert ukierunkowany jest na zarządzanie wszystkimi aspektami technicznymi i posiada umiejętności Architekta Systemów IT i Cyberbezpieczeństwa.

Dla wielu projektów, które nie kończą się z chwilą sprzedaży i wdrożenia rozwiązania wirtualizacji, sieciowego czy cyberbezpieczeństwa, nasza firma przygotowała ofertę, która pozwala korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów zarówno w zakresie procesów utrzymaniowych jak również projektowania architektury systemów.

Jest to zakres usług profilowany na zagadnienie cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów. Oferta dotyczy także testowania zagadnień niezawodnościowych, wydajnościowych i wdrażania zaawansowanych systemów monitorowania (tzw. observability).

Jest to zakres prac CPS związanych z usługami technicznego konsultingu, w którym Klient otrzymuje w fazie wdrożeniowej gwarancję opieki nad projektem w fazie jego realizacji (wdrożenia).

Jest usługą, w której CPS wspiera naszych Partnerów technologicznych i klientów w migracjach związanych z cyklem życia platform (upgrade systemu), czy też zmiany technologii (migracje pomiędzy różnymi dostawcami technologii).

Wspólnie z naszym Partnerem technologicznym, na jego zlecenie lub na podstawie bezpośredniej Umowy z Klientem, zespół CPS podejmuje się zaprojektowania i wdrożenia systemu – wirtualizacji, cyberbezpieczeństwa lub projektu sieciowego – z gwarancją realizacji w terminie oraz dotrzymania warunków Umowy wraz z osiągnieciem innych wskaźników, a także stworzeniem dokumentacji projektowej, powykonawczej i eksploatacyjnej.

Nasz Klient lub Partner (producent) współpracuje z dedykowanym na określony, dłuższy czas ekspertem zespołu CPS, któremu powierzone są zadania. Koordynacja prac takiego eksperta jest prowadzona bezpośrednio przez Klienta lub Partnera technologicznego.

Dedykowany ekspert zespołu CPS, który ukierunkowany jest na wsparcie naszego Partnera technologicznego, spełnia jego rygorystyczne wymagania w zakresie doświadczenia i certyfikacji we wskazanej technologii. Ekspert ukierunkowany jest na zarządzanie wszystkimi aspektami technicznymi i posiada umiejętności Architekta Systemów IT i Cyberbezpieczeństwa.

Dla wielu projektów, które nie kończą się z chwilą sprzedaży i wdrożenia rozwiązania wirtualizacji, sieciowego czy cyberbezpieczeństwa, nasza firma przygotowała ofertę, która pozwala korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów zarówno w zakresie procesów utrzymaniowych jak również projektowania architektury systemów.

Jest to zakres usług profilowany na zagadnienie cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów. Oferta dotyczy także testowania zagadnień niezawodnościowych, wydajnościowych i wdrażania zaawansowanych systemów monitorowania (tzw. observability).

Jest to zakres prac CPS związanych z usługami technicznego konsultingu, w którym Klient otrzymuje w fazie wdrożeniowej gwarancję opieki nad projektem w fazie jego realizacji (wdrożenia).

Jest usługą, w której CPS wspiera naszych Partnerów technologicznych i klientów w migracjach związanych z cyklem życia platform (upgrade systemu), czy też zmiany technologii (migracje pomiędzy różnymi dostawcami technologii).

Tak zbudowana oferta CPS pozwala na współpracę Comp jako podwykonawcy naszych Partnerów technologicznych i umożliwia reprezentację ich w zaawansowanych projektach. Dzięki stopniowaniu i szerokiej gamie usług prace są realizowane bezpośrednio u naszych Klientów.

Niezależnie od tego, czy szukasz pomocy w zdefiniowaniu planu działania w zakresie technologii, planujesz zoptymalizować projekt sieci, przetestować, zweryfikować lub wdrożyć  nowe rozwiązanie czy system lub chcesz zaplanować i zarządzać migracją do nowego sieci, zespół Comp PS może pomóc kompleksowo Twojej firmie.  Współpraca z zespołem Comp Professional Services bazuje na koncepcji opartej o cykl życia.  Na wysokim poziomie składa się ona z trzech faz: Planuj, Buduj, Eksploatuj.

Firma Comp S.A. zarządza pracą swoich struktur organizacyjnych w skoordynowany i bezpieczny sposób zapewniający obsługę realizowanych projektów, zgodnie  z międzynarodowymi normami regulowanymi standardem ISO 9001 i ISO27001. Zespół Comp Professional Services działa niezależnie z wykorzystaniem skoordynowanej  współpracy oraz wymianie informacji z organizacją serwisową Comp S.A.

Partnerzy

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Zapraszamy do kontaktu: net@comp.com.pl