Wybór banku refinansującego (Raport 23/2019) 10 / 6 / 2019

Temat: Wybór banku refinansującego
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym po analizie i uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej Spółki, postanowił o wyborze oferty i zawarciu umowy kredytowej z mBank S.A. jako banku
refinansującego wykup obligacji Spółki przypadających w okresie 2019 oraz 2020 r.
Zgodnie z decyzjami organów Spółki do końca czerwca 2019 r. zostanie zawarta umowa kredytowa na kwotę 22,6
mln złotych. Warunkiem uruchomienia przedmiotowego kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń – wystawienie
wekslu in blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c.,
ustanowienie zastawu finansowego na akcjach własnych Spółki (w ilości 307 640 sztuk), które obecnie są
zabezpieczeniem dwóch obowiązujących kredytów inwestycyjnych w mBank S.A. Jednocześnie wskazany powyżej
bank wystawi promesę zawarcia umowy kredytowej do końca czerwca 2020 r. na kredyt do kwoty 49,4 mln złotych.
Warunkiem zawarcia umowy kredytowej w 2020 r. jest ustanowienie zabezpieczeń – wystawienie wekslu in
blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c., ustanowienie
do 31 sierpnia 2020 r. zastawu finansowego na będących w posiadaniu Spółki akcjach Zakładów Urządzeń
Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrzu (w ilości 12 228 189 sztuk na poziomie 150% wartości kredytu),
ustanowienie do 31 sierpnia 2020 r. hipoteki na nieruchomości Spółki w Nowym Sączu oraz spełnienie
covenantów finansowych liczonych na danych skonsolidowanych za 2019 rok: dług netto/EBITDA – max 3,5 oraz
wskaźnik DSCR – min 1,30 (do wyliczenia wskaźnika nie uwzględnia się kwoty obligacji refinansowych kredytem w
2020 r.). Umowy będą zawarte z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 r.
Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla
tego typu umów.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close