Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór banku refinansującego (Raport 23/2019) 10 / 6 / 2019

Temat: Wybór banku refinansującego
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym po analizie i uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej Spółki, postanowił o wyborze oferty i zawarciu umowy kredytowej z mBank S.A. jako banku
refinansującego wykup obligacji Spółki przypadających w okresie 2019 oraz 2020 r.
Zgodnie z decyzjami organów Spółki do końca czerwca 2019 r. zostanie zawarta umowa kredytowa na kwotę 22,6
mln złotych. Warunkiem uruchomienia przedmiotowego kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń – wystawienie
wekslu in blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c.,
ustanowienie zastawu finansowego na akcjach własnych Spółki (w ilości 307 640 sztuk), które obecnie są
zabezpieczeniem dwóch obowiązujących kredytów inwestycyjnych w mBank S.A. Jednocześnie wskazany powyżej
bank wystawi promesę zawarcia umowy kredytowej do końca czerwca 2020 r. na kredyt do kwoty 49,4 mln złotych.
Warunkiem zawarcia umowy kredytowej w 2020 r. jest ustanowienie zabezpieczeń – wystawienie wekslu in
blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c., ustanowienie
do 31 sierpnia 2020 r. zastawu finansowego na będących w posiadaniu Spółki akcjach Zakładów Urządzeń
Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrzu (w ilości 12 228 189 sztuk na poziomie 150% wartości kredytu),
ustanowienie do 31 sierpnia 2020 r. hipoteki na nieruchomości Spółki w Nowym Sączu oraz spełnienie
covenantów finansowych liczonych na danych skonsolidowanych za 2019 rok: dług netto/EBITDA – max 3,5 oraz
wskaźnik DSCR – min 1,30 (do wyliczenia wskaźnika nie uwzględnia się kwoty obligacji refinansowych kredytem w
2020 r.). Umowy będą zawarte z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 r.
Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla
tego typu umów.