Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia) (Raport 14/2020) 15 / 6 / 2020

Temat: Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka
zawarła z mBank S.A. transakcję na rynku wtórnym nabycia celem umorzenia 7.869 (słownie: siedmiu tysięcy
ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) sztuk obligacji serii I/2015 (oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000058)
wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2015 roku o wartości nominalnej PLN 700,00 PLN (słownie:
siedemset złotych i 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 5.508.300,00 PLN (słownie: pięć milionów
pięćset osiem tysięcy trzysta złotych i 0/100). Łączna wartość transakcji nabycia obligacji, o której mowa powyżej,
wyniosła 5.651.673,18 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt
trzy złote i 18/100). Transakcja nabycia obligacji została sfinansowana ze środków pochodzących z umowy
kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz z bieżących
środków własnych Spółki. Transakcja nabycia obligacji zostanie rozliczona w terminie dwóch dni roboczych od
daty złożenia zlecenia. Nabyte przez Spółkę obligacje ulegają umorzeniu zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.).

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close