Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 (Raport 31/2017) 1 / 8 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:
24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z
dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w
dniu 31 lipca 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział
Gospodarczy – Rejestr Zastawów dwóch zastawów rejestrowych na (1) 3.719.009 akcji zwykłych, na okaziciela w
kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. oraz (2) wszelkich prawach,
roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu
umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla każdego z
zastawów wynosi 54.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie
obligacji serii I/2017 określone w Warunkach Emisji Obligacji. O zawarciu umów zastawniczych oraz ich
szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close