Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o dojściu do skutku emisji obligacji serii I/2017 oraz o wykupie obligacji serii I/2014 (Raport 29/2017) 28 / 7 / 2017

Temat: Informacja o dojściu do skutku emisji obligacji serii I/2017 oraz o wykupie obligacji serii I/2014
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:
24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. oraz nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r., niniejszym
informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. w wyniku przyjęcia propozycji nabycia i opłacenia przez inwestorów 36.000
zwykłych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 złotych, wyemitowanych przez Comp, doszło do
przydziału obligacji serii I/2017, a tym samym emisja tych obligacji doszła do skutku. Pozostałe parametry emisji
zostały podane w powołanych na wstępie raportach bieżących.
Jednocześnie zarząd Comp informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r., za pośrednictwem Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A., dokonał wykupu obligacji serii I/2014, kod ISIN – PLCMP0000041, o łącznej
wartości nominalnej 36.000.000 zł.