Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 18/2017) 26 / 6 / 2017

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2017 r. wpłynęło do spółki
od akcjonariuszy: Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus FIO
Parasolowy Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Altus FIZ Akcji +, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków
Zagranicznych2, Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Altus FIO
Parasolowy Altus Subfundusz Akcji, Altus ASZ FIZ Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego, Altus FIZ Aktywnej
Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania, Altus ASZ FIZ
Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych, Altus FIZ Aktywny Akcji, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku
Polskiego 2, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global, reprezentowanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Jerzego Bartosiewicza na członka Rady Nadzorczej spółki
Comp S.A..
Treść Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Comp S.A., oświadczenie o wyrażeniu zgody na
kandydowanie oraz życiorys zawodowy zgłoszonego kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu

 

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close