Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakończenie subskrypcji akcji serii I (Raport: 51/2005) 7 / 7 / 2005

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Podstawa prawna: §42 RO – zakończenie subskrypcji lub sprzedaży

Subskrypcja/Sprzedaż: Subskrypcja

Rodzaj papieru wartośiowego:: Akcje

Seria: I

Data rozpoczęcia: 2005-06-23

Data zakończenia: 2005-06-28

Data przydziału papierów wartościowych: 2005-07-01

Liczba papierów wartościowych w ofercie: 445 000

Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 13,4%, transza Otwarta 35,7%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy : 523 880

Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 445 000

Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 24 030,00

Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 1 631,00

 

Transze

 

Nazwa transzy: Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Cena nabycia: 54,00

Liczba osób, które złożyły zapisy: 16

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 15

Nazwa transzy: Transza Otwarta

Cena nabycia: 54,00

Liczba osób, które złożyły zapisy: 23

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 23

 

Subemitenci

 

 

Koszty emisji

 

Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty: I

Przygotowanie I Przeprowadzenie Oferty: 1 107,00

Sporządzenie prospektu emisyjnego: 442,00

Promocja oferty: 82,00

 

Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,67

 

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

 

Koszty emisji zostaną zalizcone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad wartość nominalną. W kosztach sporządzenia prospektu uwzględniono również koszty doradztwa.