Zakończenie subskrypcji akcji serii I (Raport: 51/2005) 7 / 7 / 2005

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Podstawa prawna: §42 RO – zakończenie subskrypcji lub sprzedaży

Subskrypcja/Sprzedaż: Subskrypcja

Rodzaj papieru wartośiowego:: Akcje

Seria: I

Data rozpoczęcia: 2005-06-23

Data zakończenia: 2005-06-28

Data przydziału papierów wartościowych: 2005-07-01

Liczba papierów wartościowych w ofercie: 445 000

Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 13,4%, transza Otwarta 35,7%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy : 523 880

Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 445 000

Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 24 030,00

Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 1 631,00

 

Transze

 

Nazwa transzy: Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Cena nabycia: 54,00

Liczba osób, które złożyły zapisy: 16

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 15

Nazwa transzy: Transza Otwarta

Cena nabycia: 54,00

Liczba osób, które złożyły zapisy: 23

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 23

 

Subemitenci

 

 

Koszty emisji

 

Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty: I

Przygotowanie I Przeprowadzenie Oferty: 1 107,00

Sporządzenie prospektu emisyjnego: 442,00

Promocja oferty: 82,00

 

Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,67

 

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

 

Koszty emisji zostaną zalizcone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad wartość nominalną. W kosztach sporządzenia prospektu uwzględniono również koszty doradztwa.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close