Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji – korekta (Raport: 18_1/2009) 17 / 4 / 2009

Temat: Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadania akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki z zapisem na rachunku papierów wartościowych w dniu 14 kwietnia 2009 roku. Bezpośrednio przez nabyciem akcji Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK posiadał 230 000 akcji Spółki, co stranowiło 4,84% kapitału zakładowego Spółki i analogiczny udział w głosach na WZA. W wyniku nabycia akcji Spółki, Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK posiada 280 000 akcji Spółki, co stanowi 5,90% kapitału zakładowego i analogiczny udział w głosach na WZA.