Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Aktualizacja strategii COMP 2025 Next Generation i informacja dotycząca polityki dywidendowej (Raport 34/2023) 29 / 9 / 2023

Temat: Aktualizacja strategii COMP 2025 Next Generation i informacja dotycząca polityki dywidendowej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP” lub „Spółka”) wskazuje, że połączenie z Zakładami Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej „ELZAB”) stanowi kolejny etap realizacji strategii COMP 2025 Next Generation. Wyniki pierwszego półrocza oraz prognozy na najbliższe okresy dla grupy kapitałowej COMP potwierdzają skuteczność realizowanej strategii. Nasze założenia i cele strategiczne pozostają niezmienione. Jesteśmy przekonani, że osiągniemy założone cele finansowe zawarte w strategii COMP 2025 Next Generation.
Wzrost wyników jest związany ze zwiększeniem sprzedaży usług i produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększeniem skali sprzedaży usług w systemie abonamentowym dla sieci i małych i średnich przedsiębiorstw.
Wdrażanie strategii dotyczącej poprawy efektywności działania grupy również przynosi już widoczne efekty. Dzięki restrukturyzacji produkcji w 2022 roku, oszczędzamy w tym roku min. 10 mln zł gotówki. W porównaniu do innych dużych spółek IT nasz wskaźnik przychodów w przeliczeniu na etat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, również wliczając w to wynagrodzenie w formie B2B. Następnym krokiem w osiąganiu efektów oszczędnościowych, równie ważnym jak restrukturyzacja produkcji, jest planowane połączenie COMP z firmą zależną ELZAB. Szczegóły tego planu, wraz z korzyściami i parametrami, zostały podane do publicznej wiadomości wcześniejszym raportem bieżącym.
Poprawa efektywności wynikająca z oszczędności strukturalnych oraz zwiększenie przepływów operacyjnych dzięki lepszemu wynikowi na poziomie EBIT/EBITDA, jak również inne korzystne czynniki, umożliwią dalszy wzrost transferu do akcjonariuszy w 2024 roku. Plan Zarządu zakłada wypłatę minimum 7,5 zł na jedną akcję w 2024 roku, w porównaniu do 6,5 zł na jedną akcję planowanego do realizacji w całym 2023 roku. Transfer dokona się poprzez wykorzystanie upoważnienia walnego zgromadzenia Spółki do skupu akcji własnych do końca 2024 roku, przy bezpiecznym poziomie zadłużenia. Poziom zadłużenia netto Spółki przestaje być strategicznie istotny dzięki osiągniętemu w tym roku korzystnemu poziomowi zadłużenia w relacji do zysku EBITDA. Możliwy jest wzrost zadłużenia netto w wypadku okresów większej realizacji biznesu.
Połączenie z ELZAB umożliwi optymalizację modelu sprzedaży zagranicznej na poziomie COMP i pozyskanie ewentualnych partnerów tam, gdzie nie będzie możliwe osiąganie zakładanych celów samodzielnie. Będziemy również przeglądać linie produktowe związane ze spółkami zależnymi w Polsce, aby dalej optymalizować naszą działalność.
Kluczowym celem strategii COMP 2025 Next Generation jest osiągnięcie wzrostu i bezpieczeństwa finansowego niezależnego od zmian regulacyjnych skutkujących obowiązkową fiskalizacją nowych grup podatkowych. Plan Spółki zakłada generowanie stałych przychodów z usług dodatkowych na urządzeniach fiskalnych i z abonamentowej sprzedaży urządzeń, co będzie oznaczało pełną transformację w kierunku urządzeń wielofunkcyjnych.