Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii H (Raport: 01/2005) 7 / 1 / 2005

Temat: Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii H

Podstawa prawna: §43 ust. 1 pkt. 1 RO – rejestracji papierów w Krajowym Depozycie

Subskrypcja/Sprzedaż:

Rodzaj papieru wartośiowego:: Akcje serii H, od 500.000 do 1.000.000 akcji

Seria: H

Data rozpoczęcia: 2004-12-29

Data zakończenia: 2004-12-30

Data przydziału papierów wartościowych: 2004-12-30

Liczba papierów wartościowych w ofercie: 1 000 000

Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy : 555 000

Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 555 000

Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 20 812,50

Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 1 632,00

 

Transze

 

Nazwa transzy:

Cena nabycia: 37,50

Liczba osób, które złożyły zapisy: 1

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 1

 

Subemitenci

 

Nazwa subemitenta: brak

Liczba objętych papierów wartościowych:

Faktyczna cena objęcia jednostki papieru wartościowego:

Wynagrodzenie subemitenta:

 

Koszty emisji

 

Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty: H

Przygotowanie I Przeprowadzenie Oferty: 1 122 000,00

Sporządzenie prospektu emisyjnego: 942 000,00

Promocja oferty: 0,00

 

Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,70

 

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

 

Koszty emisji zostaną zaliczone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad wartość nominalną. W kosztach sporządzenia prospektu uwzględniono również koszty doradztwa.