Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii H (Raport: 01/2005) 7 / 1 / 2005

Temat: Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii H

Podstawa prawna: §43 ust. 1 pkt. 1 RO – rejestracji papierów w Krajowym Depozycie

Subskrypcja/Sprzedaż:

Rodzaj papieru wartośiowego:: Akcje serii H, od 500.000 do 1.000.000 akcji

Seria: H

Data rozpoczęcia: 2004-12-29

Data zakończenia: 2004-12-30

Data przydziału papierów wartościowych: 2004-12-30

Liczba papierów wartościowych w ofercie: 1 000 000

Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy : 555 000

Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 555 000

Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 20 812,50

Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 1 632,00

 

Transze

 

Nazwa transzy:

Cena nabycia: 37,50

Liczba osób, które złożyły zapisy: 1

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 1

 

Subemitenci

 

Nazwa subemitenta: brak

Liczba objętych papierów wartościowych:

Faktyczna cena objęcia jednostki papieru wartościowego:

Wynagrodzenie subemitenta:

 

Koszty emisji

 

Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty: H

Przygotowanie I Przeprowadzenie Oferty: 1 122 000,00

Sporządzenie prospektu emisyjnego: 942 000,00

Promocja oferty: 0,00

 

Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,70

 

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

 

Koszty emisji zostaną zaliczone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad wartość nominalną. W kosztach sporządzenia prospektu uwzględniono również koszty doradztwa.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close