Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 33/2018) 13 / 7 / 2018

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 12 lipca 2018 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. i grupy kapitałowej Comp S.A., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5 (nr wpisu PIBR 3704).

Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Comp S.A. za rok 2018 i 2019; (ii) badania jednostkowego sprawozdania Comp S.A. za rok 2018 i 2019 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2018 r. oraz I półrocze 2019 r. Comp S.A. dotychczas nie korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w powyższym zakresie.

Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi. Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 2 (dwóch) lat.