Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku (Raport 31/2020) 31 / 8 / 2020

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny – 960.000 głosów, co stanowiło 32,15% głosów na WZ oraz stanowi 16,22% ogólnej liczby głosów;
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 548.193 głosów, co stanowiło 18,36% głosów na WZ oraz stanowi 9,26% ogólnej liczby głosów;
GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny – 276.000 głosów, co stanowiło 9,24% głosów na WZ oraz stanowi 4,66% ogólnej liczby głosów;
Jacek Papaj – 337.063 głosów, co stanowiło 11,29% głosów na WZ oraz stanowi 5,70% ogólnej liczby głosów; CE Management Group sp. z o.o. – 192.917 głosów, co stanowiło 6,46% głosów na WZ oraz stanowi 3,26% ogólnej liczby głosów.