Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii I/2015 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. (Raport: 26/2015) 9 / 10 / 2015

Temat: Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii I/2015 COMP S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2015 r.
powziął informację o podjęciu następujących uchwał:
1. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 1025/15 z dnia 8 października 2015
r.,
2. przez Zarząd BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwały Nr 195/15 z dn. 8 października 2015 r.,
na mocy których 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2015 wyemitowanych przez Spółkę, o
łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej
1.000 zł (jeden tysiąc złotych), zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close