Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii I/2015 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. (Raport: 26/2015) 9 / 10 / 2015

Temat: Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii I/2015 COMP S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2015 r.
powziął informację o podjęciu następujących uchwał:
1. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 1025/15 z dnia 8 października 2015
r.,
2. przez Zarząd BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwały Nr 195/15 z dn. 8 października 2015 r.,
na mocy których 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2015 wyemitowanych przez Spółkę, o
łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej
1.000 zł (jeden tysiąc złotych), zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.