Zawarcie umowy znaczącej (Raport 36/2018) 13 / 9 / 2018

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 września 2018 roku spółka jako członek konsorcjum firm Comp S.A. i jej spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła ze Skarbem Państwa – Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) umowę na rozbudowę systemu kryptograficznego. Szacowana, całkowita wartość przedmiotowej umowy wynosi 56,29 mln zł, i obejmuje wartość zamówienia gwarantowanego w kwocie 31,67 mln zł i zamówienia opcjonalnego w kwocie 24,62 mln zł.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych spółki.

Realizacja dostaw w części gwarantowanej zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 grudnia 2019 roku. Dostarczany sprzęt objęty jest 48 miesięcznym serwisem gwarancyjnym. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Umowa zastrzega na rzecz Zamawiającego kary umowne, a także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close