Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy zgodnie z treścią punktu 5.2 Memorandum Informacyjnego (Raport: 41/2011) 21 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym została zawarta umowa w wyniku której doszło do wykonania treści pkt 5.2 Dokumentu Ofertowego Memorandum Informacyjnego Spółki w brzmieniu ustalonym Aneksem numer 4 z dnia 29 listopada 2011 roku. Zgodnie z powyższą regulacją, akcje ułamkowe nie objęte lub nabyte przez wybrane instytucję finansową, Zarząd Spółki obowiązany był zaoferować firmie inwestycyjnej pełniącej funkcję Animatora Emitenta. W wyniku wykonania powyższego zobowiązania Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie uzyskał prawa do 194 akcji Spółki nieprzydzielonych akcjonariuszom Novitus S.A., co stanowi 0.0032% kapitału zakładowego Spółki. Cena jednostkowa akcji, wyniosła 61,50 złotych za jedną akcję. Wartość nominalna każdej z akcji wynosi 2,50 zł.