Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Akcjonariat

Liczba akcji Udział w liczbie akcji i głosach na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 092 323 20,00%
Generali OFE zarządzane przez Generali PTE 1 021 971 18,71%
Fundusze inwestycyjne reprezentowane przez AgioFunds TFI S.A. 660 048 12,09%
Nationale-Nederlanden OFE zarządzane przez NN PTE 573 828 10,51%
Perea Capital Partners, LP 302 480 5,54%
Fundusze emerytalne zarządzane przez PKO BP Bankowy PTE S.A. 275 874 5,05%
Robert Tomaszewski** 275 536 5,04%
Pozostali akcjonariusze 1 259 582 23,06%
Łącznie 5 461 642 100%
* Comp S.A. ani jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZ.
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi z czego:
- Comp S.A. posiada 412.648 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 7,56% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 412.648 głosom stanowiących 7,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
- Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. posiada 679.639 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 12,44% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 679.639 głosom stanowiących 12,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
W dniu 18 stycznia 2024 r. na rachunku papierów wartościowych Spółki zaksięgowały się akcje, o których mowa w pkt. 6.1. dokumentu „Plan połączenia Comp spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu” dostępnego on-line pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/ pod nagłówkiem „Dokumentacja – połączenie z ELZAB, tj. akcje połączeniowe, które nie zostały wydane akcjonariuszom Zakładów Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. z siedzibą w Zabrzu z uwagi na przyjęty ww. planie połączenia parytet wymiany akcji oraz opisane tamże zaokrąglenie
** Robert Tomaszewski posiada:
– bezpośrednio 2.007 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,0367 % kapitału zakładowego oraz odpowiadających 2.007 głosom, stanowiących 0,0367 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
– pośrednio poprzez CE Management Group sp. z o.o. 273.529 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,008 % kapitału zakładowego oraz odpowiadających 273.529 głosom, stanowiących 5,008 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
Stan po emisji akcji serii N i M.