Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki (Raport: 04/2010) 25 / 1 / 2010

Pan Robert Tomaszewski, przewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki, w zwiazku z zasiadaniem w Radzie

Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A., przesłał do Spółki w dniu dzisiejszym zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 11 stycznia do 15 stycznia 2010 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: