Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 26/2018) 29 / 6 / 2018

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:
Pana Jacka Papaja, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Tomasza Bogutyna;
Pana Włodzimierza Hausnera;
Pana Kajetana Wojnicza;
Pana Jerzego Bartosiewicza;
Pana Ryszarda Trepczyńskiego.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Rady Nadzorczej, które stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec Comp SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, w których pełnią funkcje opisane w załączonych dokumentach).
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nowo wybrana Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołała następujące osoby w skład
Komitetu Audytu:
Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Włodzimierza Hausnera;
Pana Kajetana Wojnicza;
Pana Ryszarda Trepczyńskiego.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close