Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 26/2018) 29 / 6 / 2018

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:
Pana Jacka Papaja, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Tomasza Bogutyna;
Pana Włodzimierza Hausnera;
Pana Kajetana Wojnicza;
Pana Jerzego Bartosiewicza;
Pana Ryszarda Trepczyńskiego.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Rady Nadzorczej, które stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec Comp SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, w których pełnią funkcje opisane w załączonych dokumentach).
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nowo wybrana Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołała następujące osoby w skład
Komitetu Audytu:
Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Włodzimierza Hausnera;
Pana Kajetana Wojnicza;
Pana Ryszarda Trepczyńskiego.