Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przedział cenowy emisji akcji serii I oferowanych w publicznej ofercie (Raport: 40/2005) 14.06.2005 14 / 6 / 2005

Temat: Przedział cenowy emisji akcji serii I oferowanych w publicznej ofercie

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PPO – Informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd Comp S.A. podaje do publicznej wiadomości przedział cenowy emisji akcji serii I oferowanych w publicznej ofercie.

 

Zarząd ustalił widełki cenowe na poziomie 54 – 62 złote za jedną akcję.

 

Nadwyżka wpływów z emisji nad kwotę szacowaną w opublikowanym Prospekcie Emisyjnym zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na pozyskanie nowych technologii i obszarów działania poprzez rozbudowę Grupy Kapitałowej.

Zarząd Comp S.A. podaje do publicznej wiadomości przedział cenowy emisji akcji serii I oferowanych w publicznej ofercie.

Zarząd ustalił widełki cenowe na poziomie 54 – 62 złote za jedną akcję.

Nadwyżka wpływów z emisji nad kwotę szacowaną w opublikowanym Prospekcie Emisyjnym zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na pozyskanie nowych technologii i obszarów działania poprzez rozbudowę Grupy Kapitałowej.