Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Aneks do umowy pożyczki udzielonej członkowi Zarządu (Raport: 12/2004) 30 / 12 / 2004

Temat: Aneks do umowy pożyczki udzielonej Członkowi Zarządu

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PPO – Informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd Comp SA informuje, że 30 grudnia 2004 roku, po uprzednim wyrażeniu zgody przez radę nadzorczą Spółka przedłużyła umowę pożyczki z Andrzejem Olafem Wąsowskim – członkiem zarządu Spółki. Na mocy aneksu do umowy pożyczki termin spłaty kwoty głównej zostaje przedłużony do 31 grudnia 2005 roku.

W związku z tym faktem w drugim wierszu tabeli 7.14 umieszonej w punkcie 7.6 prospektu emisyjnego Spółki zmianie ulega termin udzielenia pożyczki dla Andrzeja Olafa Wąsowskiego na „grudzień 1999 – grudzień 2005”.