Sprzedaż udziałów w TORN Sp. z o.o. (Raport: 41/2005) 16 / 6 / 2005

Temat: Sprzedaż udziałów w TORN Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd COMP SA informuje o podpisaniu w dniu 15 czerwca 2005 roku umowy sprzedaży posiadanych udzałów w spółce Torn Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zbycie 59.95% udziałów w Torn, czyli całości posiadanych przez COMP udziałów.

Nabywcą jest Tomasz Dec, Prezes Zarządu i założyciel Torn Sp z o.o.

Przedmiotem transakcji jest sprzedaż w dniu 15 czerwca 2005 roku udziałów w spółce Torn Sp. z o.o. należących do COMP SA. Udziały zostały sprzedane w cenie 1. 678. 600 złotych. Wycena udziałów będących przedmiotem transakcji została dokonana przez renomowaną i niezależną firmę doradczą.

Pomiędzy COMP, zarządem COMP i nabywcą nie ma żadnych dodatkowych powiązań.

Cena za udziały zostanie zapłacona przez Tomasza Deca w ratach do dnia 15.12.2005 .r

Celem zabezpieczenia płatności podpisano umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego na rzecz COMP na zbywanych udziałach, Tomasz Dec wystawił weksel własny celem zabezpieczenia płatności oraz poddał się co do obowiązku zapłaty całości ceny rygorowi egzekucji z artykułu 777 §1 pkt..5 kpc

Transakcja jest zbyciem aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami paragrafu 2 ustęp 53 punkt 5 RO, stanowiąc transakcję zbycia ponad 20% udziałów w TORN Sp. z o.o.

Transakcja jest konsekwencją strategii polegającej na koncentrowaniu się COMP SA na działalności w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close