Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż udziałów w TORN Sp. z o.o. (Raport: 41/2005) 16 / 6 / 2005

Temat: Sprzedaż udziałów w TORN Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd COMP SA informuje o podpisaniu w dniu 15 czerwca 2005 roku umowy sprzedaży posiadanych udzałów w spółce Torn Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zbycie 59.95% udziałów w Torn, czyli całości posiadanych przez COMP udziałów.

Nabywcą jest Tomasz Dec, Prezes Zarządu i założyciel Torn Sp z o.o.

Przedmiotem transakcji jest sprzedaż w dniu 15 czerwca 2005 roku udziałów w spółce Torn Sp. z o.o. należących do COMP SA. Udziały zostały sprzedane w cenie 1. 678. 600 złotych. Wycena udziałów będących przedmiotem transakcji została dokonana przez renomowaną i niezależną firmę doradczą.

Pomiędzy COMP, zarządem COMP i nabywcą nie ma żadnych dodatkowych powiązań.

Cena za udziały zostanie zapłacona przez Tomasza Deca w ratach do dnia 15.12.2005 .r

Celem zabezpieczenia płatności podpisano umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego na rzecz COMP na zbywanych udziałach, Tomasz Dec wystawił weksel własny celem zabezpieczenia płatności oraz poddał się co do obowiązku zapłaty całości ceny rygorowi egzekucji z artykułu 777 §1 pkt..5 kpc

Transakcja jest zbyciem aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami paragrafu 2 ustęp 53 punkt 5 RO, stanowiąc transakcję zbycia ponad 20% udziałów w TORN Sp. z o.o.

Transakcja jest konsekwencją strategii polegającej na koncentrowaniu się COMP SA na działalności w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.