Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmiana sponsora emisji Emitenta (Raport: 19/2014) 9 / 6 / 2014

Temat: Zmiana sponsora emisji Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) nr 18/2014 z dn. 03
czerwca 2014 r. Zarząd Spółki informuje, iż od dnia 06 czerwca 2014 r. funkcję sponsora emisji Spółki zgodnie z
uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pełni Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie Zarząd Comp S.A. wskazuje, iż Spółka w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dn. 23 maja 2014 r.
informowała o zawarciu w dn. 23 maja 2014 r. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w
Warszawie umowy na pełnienie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
funkcji sponsora emisji.