Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zasady ładu korporacyjnego 2008 (Raport: 8/2008) 1 / 2 / 2008

Temat: Zasady ładu korporacyjnego 2008

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd COMP Safe Support SA informuje, iż w 2008 roku Spółka nie będzie stosowała zasady IV.8, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

KOMENTARZ: Sprawozdania finansowe Spółki są audytowane przez podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w okresie dłuższym niż 7 lat, z tym że sukcesywnie dokonywana była zmiana biegłych rewidentów dokonujących badania. Spółkę wiąże umowa na badanie sprawozdań finansowych Spółki, która obowiązuje do zakończenia badania sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007. Po tym okresie Rada Nadzorcza Spółki podejmie decyzję o wyborze podmiotu na kolejny okres.