Dywidenda

oblig oblig

Dywidenda

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej, na poniższych warunkach:

 • Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 PLN;
 • Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję:  3,00 zł;
 • Liczba akcji objętych dywidendą:  4.781.909;
 • Dzień dywidendy: 31 sierpnia 2022 roku;
 • Termin wypłaty dywidendy: 14 września 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dn. 30 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom Spółki dywidendy zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 zł;
 • Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 3,00 zł;
 • Liczba akcji objętych dywidendą – 4.781.909;
 • Dzień dywidendy: 16 sierpnia 2021 roku;
 • Termin wypłaty dywidendy: 31 sierpnia 2021 roku.

W dniu 23 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji polityki dywidendy Spółki. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym RB 23/2021 z dn. 23 czerwca 2021 roku.

W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym RB 11/2014 z dn. 26 maja 2014 roku.

Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Wypłacona dywidenda

2015 rok:

Zgodnie z uchwałą WZA Spółki z dn. 30 czerwca 2015 r. akcjonariuszom Spółki w 2015 roku wypłacono dywidendę zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Wysokość dywidendy: 5.236.981,94 zł;
 • Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 1,06 zł;
 • Liczba akcji objętych dywidendą – 4.940.549;
 • Dzień dywidendy: 7 lipca 2015 roku;
 • Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2015 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close