Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Dywidenda

oblig oblig

Dywidenda

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej, na poniższych warunkach:

 • Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 PLN;
 • Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję:  3,00 zł;
 • Liczba akcji objętych dywidendą:  4.781.909;
 • Dzień dywidendy: 31 sierpnia 2022 roku;
 • Termin wypłaty dywidendy: 14 września 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dn. 30 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom Spółki dywidendy zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 zł;
 • Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 3,00 zł;
 • Liczba akcji objętych dywidendą – 4.781.909;
 • Dzień dywidendy: 16 sierpnia 2021 roku;
 • Termin wypłaty dywidendy: 31 sierpnia 2021 roku.

W dniu 23 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji polityki dywidendy Spółki. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym RB 23/2021 z dn. 23 czerwca 2021 roku.

W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym RB 11/2014 z dn. 26 maja 2014 roku.

Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Wypłacona dywidenda

2015 rok:

Zgodnie z uchwałą WZA Spółki z dn. 30 czerwca 2015 r. akcjonariuszom Spółki w 2015 roku wypłacono dywidendę zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Wysokość dywidendy: 5.236.981,94 zł;
 • Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 1,06 zł;
 • Liczba akcji objętych dywidendą – 4.940.549;
 • Dzień dywidendy: 7 lipca 2015 roku;
 • Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2015 roku.