Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 50/2017) 21 / 12 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 i I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. powziął
informację o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr
Zastawów, do rejestru zastawów ustanowionych na:
1) 749.844,00 PLN (siedmiuset czterdziestu dziewięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu czterech) sztukach akcji
zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy
najwyższej w wysokości 54.000.000 PLN oraz
2) 1.041.450,00 PLN (jednym milionie czterdziestu jeden tysiącach czterysta pięćdziesięciu) sztukach akcji
zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy
najwyższej w wysokości 75.000.000 PLN.
Zastawy te ustanowione są na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez
Spółkę obligacji odpowiednio: w dniu 28 lipca 2017 r. obligacji serii I/2017 i w dniu 30 czerwca 2015 r. obligacji
serii I/2015.
O zawarciu umów zastawniczych oraz ich szczegółowych warunkach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
49/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close